Esileht

Diviis

 

     20. Eesti SS Vabatahtlike Diviis

 


 

Informatsioon 20. SS Vabatahtlike Diviisi kohta, mis kasvas välja Eesti SS Leegionist.
Alates 24. jaanuarist 1944 kuni 26. mai kuuni 1944 oli täpne nimetus "20. estnische SS Freiwilligen Division" ja peale seda kuupäeva kuni sõja lõpuni kandis nimetust
"20. Waffen Grenadier Division der SS (estnische nr. 1)".
Lehel on diviisi struktuur kuni ümberformeerimiseni Neuhammer'i laagris.
Kasutatud on materjale Leo Tammiksaare raamatust "Lühike ülevaade mõningatest Eesti üksustest Wehrmacht'is, politseis ja SS'is".
Tammiksaare raamatu põhjal on koostatud ka nimekiri Eesti Diviisis teeninud ohvitseridest.
Sümboolika alalehel on lühidalt kirjeldatud Eesti Diviisi jaoks valmistatud rahvussümboolikat.