Esileht

Diviis

 

     20. Eesti SS Vabatahtlike Diviis

 


 

Kumar, Paul Armand

 

standartenoberjunker

 
 

untersturmführer 22.06.1944

 
   
     
     
 

idapataljonide tagavarapataljoni 2. kompanii (?) rühma ülem (langes 25.07.1944).