Esileht

Diviis

 

     20. Eesti SS Vabatahtlike Diviis

 


 

Mitt, Ilorg

 

standartenoberjunker

 
 

untersturmführer 22.06.1944

 
   
     

 

idapataljonide tagavarapataljoni 1. kompanii I rühma ülem, idapataljonide tagavarapataljoni 1. kompanii ülem
(alates 26.07.1944 ja langes samal päeval).