Esileht

Diviis

 

     20. Eesti SS Vabatahtlike Diviis

 


 

Müür, Evald

 

untersturmführer

 
     
 
     
 

soomusgrenaderide pataljon „narwa“  3. kompanii ülem, soomusgrenaderide pataljon „narwa“  õppekompanii rühma ülem,
20. relva-ss vabatahtlike füsilijeepataljoni käsundusohvitser (kuni 03.08.1944),
20. relva-ss vabatahtlike füsilijeepataljoni 4. (raske) kompanii ülem (alates 03.08.1944).