Esileht

Diviis

 

     20. Eesti SS Vabatahtlike Diviis

 


 

Ruus, Hando

 

untersturmführer

 
 

obersturmführer

 

hauptsturmführer

     
     

 

relva-ss soomusgrenaderide pataljon „narwa“ 2. kompanii
2. rühma ülem,
relva-ss soomusgrenaderide pataljon „narwa“ 2. kompanii ülema kohusetäitja,
relva-ss soomusgrenaderide pataljon „narwa“ 3. kompanii ülem (alates 09.1943 kuni 02.1944),
20. relva-ss vabatahtlike füsilijeepataljoni adjutant
(kuni 25.07.1944),
20. relva-ss vabatahtlike füsilijeepataljoni ülem
(alates 25.07.1944).