Esileht

Diviis

 

     20. Eesti SS Vabatahtlike Diviis

 


 

Ruut, Oskar

 

obersturmführer

 
 

 

 

     
 

relva-ss soomusgrenaderide pataljon „narwa“   õppekompanii rühma ülem,
20. relva-ss vabatahtlike füsilijeepataljoni 4. (raske) kompanii ülem (langes 03.08.1944).