Esileht

Diviis

 

     20. Eesti SS Vabatahtlike Diviis

 


 

Visnapuu, Valdur

 

untersturmführer

 
 

obersturmführer

 

 

     
     
 

relva-ss soomusgrenaderide pataljon „narwa“   õppekompanii rühma ülem,
20. relva-ss vabatahtlike füsilijeepataljoni 3. kompanii ülem (langes 28.07.1944).