Esileht

Diviis

 

     20. Eesti SS Vabatahtlike Diviis

 


 

Kompanii ülem oli Untersturmführer/Obersturmführer Ago Loorpärg. Rühmaülemateks Untersturmführer Erich Liiver, Untersturmführer Harry Saulep, Untersturmführer Mihkel Pärn ja Unterscharführer Elmar Keerd (nn. “ahjutorude” rühm, mis formeeriti 1944. aasta juulis).

14. (tankitõrje) kompaniis oli 3 rühma, rühmas 3 kahurit. Neveli alt tulles  läks 45/I'ga esimeses eshelonis Eestisse saabunud Untersturmführer Mihkel Pärna rühm Riipalu alluvuses Meerapallu. Ülejäänud kaks rühma tulid järgmises eshelonis järgmisel päeval ning laeti maha 13.02 öösel Sompa jaamas. Hommikuks jõuti Olgino mõisa. See oli Pritska männiku taga, 1,5 kilomeetrit Narwast. Venelaste sillapea esimesed kaevikud olid sealt 500 meetrit Narwa poole. Meerapalust jõudis Pärna rühm Narwa rindele 21.02.
Narwast mindi kahe rühmaga 18.07 Auvere alla, kus olid lahingud 24.07 ja 25.07. Kumbagi 45. rügemendi pataljoni juurde paigutati üks rühm, “ahjutorude” rühmast läks kumbagi pataljoni juurde pool. Kompanii ülema komandopunkt asus pataljoni omast eespool, 300 meetrit eesliinist, Auvere jaama ja küla ühendava tee ääres. Soise pinnase tõttu oli see peaaegu maa peal. Kohe venelaste rünnaku alguses sai üks kompanii 7,5 cm kahuritest täistabamuse. Hukkus ka kogu kahuri meeskond, 6 meest. Nende punkrisse olid visatud käsigranaadid. Kompanii kaotused Auvere lahingus olid kokku 11 langenut ja 14 haavatut. Kolm kompanii kahurit jäid sohu kinni ja need õhiti. Tabamuse said ka 2 lintveokit RSO'd. 25.07 öösel vastu 26'ndat taganeti Auvere alt läbi Sinimägede Konju, kuhu Eesti Diviis kogunes. Ennem  Konjut tehti puhkepeatus, mille käigus kompanii jäi venelaste suurtükitule alla ja kandis kaotusi. Konju jõuti 26.07 kell 11. Pärast lõunat toimus autasustamine. Samal päeval paar tundi hiljem tuli käsk minna Sinimägedesse, kuhu jõuti õhtul. Pärast Auveret oli kompaniil järel 2 kahurit, mis paigutati 69,9 kõrvale, surnuaia ette, Auvere kiriku varemete, raudtee ja Sinimägede vahele. Teine rühm tegutses vaid “ahjutorudega”, kompaniis oligi veel vaid kaks rühma. Sinimägede lahingutes kaotas kompanii 2 meest surnutena ja mõned haavatutena. 69,9 ja raudtee vahele venelased otserünnakuid ei teinud. Augusti esimesel poolel lahkuti Sinimägedest Krivasohu, kus 45/14 oli allutatud diviisile “Nordland”. 45/14 ja Obersturmführer Haabjärvele allunud tankitõrje kompanii positsioonid olid Krivasoos kõrvuti. Loorpärgi punker asus Iisaku lähedal ja oli kõrvuti Haabjärve omaga. Eesliinile olid saadetud mõlema kompanii ahjutorude rühmad. Kuid 45/14 kompanii osi oli Krivasoos kaitsel ka Konsu kraavi poolses lõigus.
Loorpärg taganes koos Haabjärvega Krivasoost läbi Tudu ja Porkuni – Ambla kandis lõi suurest taganejate massist lahku ja taganes läbi Pärnu Riiga, kus kohtus Riipaluga. Haabjärv aga alustas Porkuni kandist liikumist Põltsamaa suunas.