Esileht

Diviis

 

     20. Eesti SS Vabatahtlike Diviis

 


 

46. rügemendi 14. (tankitõrje) kompanii oli Obersturmführer Eerik Haabjärv, kes lõpetas suvel 1944 Merikülas Eesti Diviisi staabi juures 47/14 formeerimise. Formeermist oli alustanud Untersturmführer Saulep 45. rügemendist.

Igas rühmas oli kolm 7,5 cm tankitõrjekahurit ning kompanii allus rügemendi staabile. Rühmad olid tihi erinevate üksuste alluvuses – mõnikord ka kahurite kaupa.

I rühma ülem Standartenoberjunker/Untersturmführer Olaf Tammark, kes oli sellel kohal 20.05.1944 kuni viidi üle 46/II adjutandiks 04.07.1944.

Ühe rühma ülem oli Obersturmführer Raimund Ringvee.
Lisaks 7,5 cm kahuritele toodi Neveli alt kaasa sõjasaagiks saadud 4,5 cm tankitõrjekahur. 23.06 kuni 24.07 oli rühm Augal. 24.07.1944 toodi rühm positsioonile Pritska männikusse. 25.07 hilisõhtul koos Narwas taganevate väeosadega taganeti Konju rannakaitsesse. Augusti alguses viidi rühm Jõhvi kaudu Krivasohu. Sealt alustati taandumist 18.09 öösel vastu 19.09.
Avinurmes lõigati rühma taandumistee ära. 20.09 peeti Avinurmes lahingut, 3 läbimurdekatset ebaõnnestusid. 20.09.1944 õhtul asuti tagasiteele Tudu suunas. Viru Jaagupis ja Kullenga metsas ühineti suure taandujate grupiga (umbes 2000 meest). Kullenga metsast üle lageda välja Väike Maarja – Rakvere maanteeni on 2 km. Metsas varjul olevate väeosade ohvitserid ei suutnud kokku leppida, kas jätkata taandumist Porkuni kaudu Tamsalu suunas koos vooride ja raskerelvadega või liikuda läbi metsade hajutatult ning nii tekkis mitmeid omaette gruppe.

Mingi rühma ülem oli Untersturmführer Harry Saulep. Tuli juuli lõpus või augusti alguses puhkuselt Vokale, kus sai mobiliseeritutest koosneva rühma. Rühm läks Krivasohu, kus alguses oldi ühe saksa üksuse juures, hiljem pataljon “Narva” juures, millega koos 19.08 taganeti Riipalu alluvuses taganevate üksuste järelkaitses Tudusse. Tudust taheti minna Avinurme. Kuna see polnud aga enam võimalik siis mindi läbi Roela Porkunisse. Nõmmkülas mindi laiali.