Esileht

Diviis

 

     20. Eesti SS Vabatahtlike Diviis

 


 

47/I (endine Ost.Btl.659) esimeseks ülemaks oli kuni
30. juulini 1944 Sturmbannführer Georg Sooden ning alates sellest kuupäevast võttis pataljoni juhtimise üle Hauptsturmführer Peet Lehola. Võimalik, et millalgi augustis 1944 tuli pataljoni ülemaks Hauptsturmführer Enn Rannik.

Formeeriti Kloogal, väljaõpe toimus Anijal ja selle ümbruses 20. SS Feldersatz Bataillon'i juures. Enamik vanadest Idapataljoni võitlejatest läbisid allohvitseride kooli, suurem osa reakoosseisu õpetati välja mobiliseeritutest.

18. ja 23. juuli vahel viidi pataljon Kehrast veoautodel rindele. Paigutati positsioonile Auvere ja Samokrassi vahelisel lõigul, 45. rügemendist isa poole, rindega lõunasse, 11. SS diviisi “Nordland” alluvuses. Samas alluvuses oli pataljon ka Sinimägedes. Auvere lahingus läks löök pataljoni lõigust mööda. Auvere lahingu esimese päeva õhtul, 24.07, lahkus pataljon rindelt Vokale. Vokalt sõideti 27.07 keskpäeval veoautodel mööda Narwa maanteed üle Sillamäe. Peatuti 4 km ennem Sinimägesid ja jalgsi mindi positsioonidele, mis asusid Vaivara surnuaia juures. Ees ootasid valmis ehitatud kaevikud. Pataljon toodi Sinimägedesse lahingu teisel päeval, vallutama eelmisel päeval kaotatud idapoolset mäge. Jõudnud surnuaia lääneservale muutus suurtükkide, granaadiheitjate ja eriti “Stalini orelite” tuli sedavõrd tugevaks, et 20 minuti jooksul langes rivist välja 25% pataljoni koosseisust. Vasturünnak kukkus välja üsna õnnetu. Sinimägede lõunanõlval avati pataljonile tugev tuli, mis tekitas rohkeid kaotusi. Õhtul ründasid pataljoni venelased, toimus äge käsitsivõitlus. Lahing takerdus alles pimeduse saabumisel. Kompaniide koosseisud olid vähenenud 150'lt 20-30 meheni. 12'st raskekompanii granaadiheitjast oli vaenlase tules purunenud 10. Pataljon kaevus Vaivara surnuaias, kus kaevikud jooksid läbi haudade. 47/I'se osi oli Sinimägede lahingute ajal positsioonil ka mere ääres. 08.08 lahkus osa pataljonist Sinimägedest ning läks positsioonile Krivasohu, kus osales ägedates kaitselahingutes. Osa pataljonist aga jäi edasi Sinimägedesse, kust 16./17. augusti paiku (või hiljem) mindi mere äärde – osa Ridaküla juurde, osa vist Vaivara lähedusse ning sinna need pataljoni osad jäidki kuni taganemiseni.
1. kompanii voor asus Konjus ning seal tegi vähemalt üks mobiliseeritud meestest koosnenud rühm väljaõpet ja ei jõudnudki rindele. Taganemine algas nii mere ääres kui ka Krivasoos rindel olnud pataljonide osadel 18.09, erandiks oli 3. kompanii, mis lahkus mere äärest 17.09. Ülejäänud mere ääres olnud pataljoni osad said taandumiskäsu kell 13.00 päeval ja taganesid üle Jõhvi Tudulinna, kuhu jõuti 20.09. Samal ajal viibisid Tudulinnas ka 20. füsilieerpataljon ja 2 politseipataljoni. Planeeritud liikumine Avinurme suunas jäeti ära kuna sai teatavaks, et venelased on Avinurmes tee ära lõiganud. Hakati liikuma Oonurme suunas ning Ambla lähedal läks pataljon laiali. Osa mehi liikusid edasi Pärnusse ning läksid sealt Saaremaa kaudu Saksamaale.

 
     
  1. kompanii  
  2. kompanii  
  3. kompanii  
  4. kompanii (raske)