Esileht

Diviis

 

     20. Eesti SS Vabatahtlike Diviis

 


 

I pataljoni ülemateks olid Hauptsturmführer Theodor Liht ja Schütte ning adjutandiks Reinas. Pataljonis teenisid veel ohvitserid Obersturmführer Georg Ots, Herbert Maime, Valdur Raid, Untersturmführer Martin Nurmik.

 
 

 

 
 

1. kompanii ülemad olid Peeter Lossmann ja Untersturmführer Leo Juhani (30.06.1944 kuni 20.07.1944). 2. kompanii ülem oli alates maist 1944 Harald Salumäe.
3. kompanii ülem Manfred Haldma-Schilling ja 4. kompanii ülem oli Aksel Ohaka.