Esileht

Diviis

 

     20. Eesti SS Vabatahtlike Diviis

 


 

SS Freiwillige Flak Abteilung 20 ülem oli Hauptsturmführer Fritz Bergmann. Adjutandiks Hauptsturmführer Klempe ja käsundusohvitser Untersturmführer Laidre. Abteilung koosnes kolmest patareist!

 
 

 

 
 

11.02 ennelõunal jõudis Neveli rindelt sõitma hakanud Eesti diviisist Tartusse esimene eshelon. Võimalik, et Flak Abteilung'ist saabusid kogu 1. (raske) patarei, 2. (3,7 cm) patareist Unt'i rühm ja vist ka osa 3. (2 cm) patareist. Need võeti koos 45/I pataljoniga rongilt maha. Maha laetud kahurid, veokid ja varustusmasinad paigutati Tähtvere parki. öö veedeti Tartus.
12. veebruari õhtul algas veoautodel sõit Lämmijärve poole. Sügava lume tõttu tuli veokeid tihti lükata, pärastlõunal jõudis vähemalt osa 1. patareist  mingisse külla, kus kirikus puhati hommikuni. Enamik õhutõrjemehi jõudsid õhtuks Võndu, kus ööbiti rahvamajas ja ümberkaudsetes taludes. 13.02 sõideti mööda raskelt lummetuisanud teed edasi, teed rajasid raskepatarei kahurite rasked poollintveokid. Sihtpunkti, järve äärde, jõuti 13. veebruari õhtuks.
15.02 langes viimane vaenlase tugipunkt. Järgnevatel päevadel lahkus Abteilung  osade kaupa. Kirde-Eestis paigutati suur osa üksusest Narwa-Jõesuu kanti, kuid ka mujale.
Flak-Abteilung
likvideeriti neuhammeris.

 
     
  1. patarei (8,8 cm)  
  2. patarei (3,7 cm)  
  3. patarei (2,2 cm)